Navigation path

Additional tools

A till Ö

Anslutningsförhandlingar

Innan ett nytt land kan bli EU-medlem måste anslutningsförhandlingarna avslutas.

Förhandlingsramarna innehåller riktlinjer för förhandlingarna, som förs i form av en bilateral regeringskonferens mellan EU och kandidatlandet.

I den första fasen gör man en noggrann genomgång av kandidatlandets lagstiftning. Förhandlingarna fortsätter med att man metodiskt går igenom de olika politikområdena i den EU-lagstiftning som kandidatlandet måste anta och tillämpa. Förhandlingarna gäller också andra rättigheter och skyldigheter som alla medlemsländer måste godta - de går under namnet gemenskapens regelverk English .

Kandidatlandets politiska och ekonomiska reformer övervakas och utvärderas regelbundet och förhandlingstakten avgörs av resultatet. Först när alla parter är nöjda avslutas processen med att man undertecknar och ratificerar ett anslutningsfördrag.

Den 3 oktober 2005 inledde EU anslutningsförhandlingar med Kroatien och Turkiet.

Läs mer

Översikt över kandidatländerna och bakgrundsmaterial

EU regionalpolitik: Håll dig informerad