Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Pristopna pogajanja

Preden se lahko nova država članica pridruži Evropski uniji, mora zaključiti pristopna pogajanja.

Okvir za pogajanja določi smernice za pogajanja, ki potekajo prek dvostranske medvladne konference (med EU in državo kandidatko).

Prvi korak je natančen pregled usklajenosti zakonodaje države kandidatke s pravnim redom EU, nato se opravi metodičen pregled zakonodaje EU, ki jo mora država kandidatka sprejeti, izvesti in uveljaviti. Pogajanja zajemajo tudi druge pravice in obveznosti, ki jih morajo sprejeti države kandidatke - znane kot pravni red EU English .

Politične in gospodarske reforme, ki jih izvaja država kandidatka, se redno spremljajo in ocenjujejo. Na podlagi rezultatov spremljanja se določi časovni potek pogajanj. Šele ko so vse pogodbenice zadovoljne, se proces zaključi s podpisom in ratifikacijo pristopne pogodbe.

Evropska unija je 3. oktobra 2005 začela pristopna pogajanja s Hrvaško in Turčijo.

Vas zanima več?

Pregled držav kandidatk in pristopnih dokumentov

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji