Navigation path

Additional tools

od A po Z

Prístupové rokovania

Vstupu novej krajiny do Európskej únie predchádzajú prístupové rokovania.

Usmernenia pre tieto rokovania, ktoré sa realizujú prostredníctvom dvojstrannej medzivládnej konferencie (EÚ/kandidátska krajina), sú obsiahnuté v rokovacom rámci.

Prvá fáza zahŕňa detailný skríning právnych predpisov kandidátskej krajiny. Počas následných rokovaní sa metodicky analyzuje legislatíva Spoločenstva, ktorú musí kandidátska krajina prijať, implementovať a uplatňovať. Rokovania sa týkajú aj iných práv a povinností, ktoré musia všetky členské štáty akceptovať a ktoré sú známe akoacquis communautaire English .

Politické a hospodárske reformy, ktoré kandidátska krajina realizovala, sú pravidelne monitorované a vyhodnocované a rýchlosť rokovaní je podmienená dosiahnutými výsledkami. Po uspokojení požiadaviek oboch strán sa proces uzavrie podpísaním a ratifikáciou prístupovej zmluvy.

Európska únia otvorila 3. októbra prístupové rokovania s Chorvátskom a Tureckom.

Viac informácií

Prehľad kandidátskych krajín a dokumenty o rozšírení

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá