Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Negocierile de aderare

Pentru ca o ţară candidată să devină membră a Uniunii Europene, este necesară finalizarea negocierilor de aderare.

Acestea se derulează sub forma unei conferinţe interguvernamentale bilaterale între UE şi ţara candidată respectivă, în baza orientărilor generale stabilite în cadrul de negociere.

Prima etapă constă într-o analiză riguroasă a legislaţiei ţării candidate. Se parcurge toată legislaţia comunitară pe care ţara candidată trebuie să o adopte şi să o pună în aplicare. Drepturile şi obligaţiile pe care toate statele membre trebuie să le accepte, cunoscute sub denumirea de acquis comunitar English , fac, de asemenea, obiectul negocierilor.

Reformele politice şi economice iniţiate de ţara candidată sunt permanent monitorizate şi evaluate, ritmul negocierilor depinzând de rezultate. Procesul de negociere se încheie numai atunci când toate părţile se declară satisfăcute, prin semnarea şi ratificarea tratatului de aderare.

La 3 octombrie 2005, Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Croaţia şi Turcia.

Mai multe detalii

Informaţii generale despre ţările candidate şi documente relevante privind aderarea la UE

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale