Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Toetredingsonderhandelingen

Voordat een land lid kan worden van de Europese Unie, vinden er toetredingsonderhandelingen plaats.

In een zogenaamd onderhandelingskader worden richtsnoeren vastgelegd voor die onderhandelingen, die de vorm krijgen van een bilaterale intergouvernementele conferentie (EU/kandidaat-lidstaat).

De eerste fase bestaat uit een rigoureuze screening van de wetgeving van het betrokken land. De onderhandelaars bespreken systematisch alle EU-wetgeving en gaan na welke regels de kandidaat-lidstaat moet goedkeuren, uitvoeren of handhaven. Er wordt onderhandeld over het geheel van rechten en plichten waarmee EU-landen zich akkoord moeten verklaren, het zogenaamde communautair acquis English .

De politieke en economische hervormingen in de kandidaat-lidstaat worden nauwlettend gevolgd en hoe beter het land vordert, hoe sneller de onderhandelingen verlopen. Pas als alle partijen tevreden zijn, wordt de procedure afgerond met de ondertekening van een Toetredingsakte.

Op 3 oktober 2005 begon de EU onderhandelingen met Kroatië en Turkije.

Meer details

Een overzicht van de kandidaat-lidstaten en documentatie over de toetredingsonderhandelingen

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte