Navigation path

Additional tools

Sanasto

Liittymisneuvottelut

Ennen kuin uusi jäsenvaltio voi liittyä Euroopan unioniin, sen kanssa on käytävä läpi liittymisneuvottelut.

Neuvottelut käydään EU:n ja ehdokasvaltion kahdenvälisessä hallitustenvälisessä konferenssissa, ja niitä ohjaa ns. neuvottelukehys.

Neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan ehdokasvaltion lainsäädännön analyyttinen arviointi (ns. screening). Tämän jälkeen neuvotteluissa käydään järjestelmällisesti läpi se osa EU-lainsäädännöstä, joka ehdokasvaltion on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön ja jonka noudattamista ehdokasvaltion on valvottava. Neuvotteluissa käsitellään myös muut oikeudet ja velvollisuudet, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Näitä kutsutaan yhteisön säännöstöksi English .

Ehdokasvaltion toteuttamia poliittisia ja taloudellisia uudistuksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, ja tulokset määräävät neuvottelujen etenemisvauhdin. Prosessi päättyy liittymissopimuksen allekirjoittamiseen ja ratifiointiin vasta sitten, kun kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin.

Euroopan unioni käynnisti 3. lokakuuta 2005 liittymisneuvottelut Kroatian ja Turkin kanssa.

Lisätietoja

Yleiskatsaus ehdokasmaista ja tärkeimmät liittymisasiakirjat

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media