Navigation path

Additional tools

A til Å

Tiltrædelsesforhandlinger

Tiltrædelsesforhandlingerne skal være afsluttet, før et land kan blive medlem af EU.

Forhandlingerne gennemføres på grundlag af en forhandlingsramme på en bilateral regeringskonference (mellem kandidatlandet og samtlige EU-lande).

Man starter med en nøje gennemgang ("screening") af kandidatlandets lovgivning. Derefter ser man område for område på alle de EU-regler, som kandidatlandet skal vedtage, gennemføre og håndhæve. Forhandlingerne omfatter også andre rettigheder og pligter, der følger med et EU-medlemskab - kaldet gældende EU-ret English ("EU's acquis").

Man holder øje med kandidatlandets politiske og økonomiske reformer, som evalueres med jævne mellemrum. Resultaterne bestemmer forhandlingstempoet. Først når alle parter er tilfredse, bliver processen afsluttet med underskrivelsen og ratificeringen af en tiltrædelsestraktat.

Den 3. oktober 2005 indledte EU tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien og Tyrkiet.

Læs mere

Oversigt over kandidatlande og baggrundsmateriale

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!