Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Přístupová jednání

Přístupová jednání musí být dokončena před vstupem nového členského státu do Evropské unie.

Pokyny pro tato jednání uskutečňovaná jako bilaterální mezivládní konference EU a dané kandidátské země jsou obsaženy v tzv. rámci pro jednání.

V první fázi jsou přísně zkoumány právní předpisy kandidátské země. Jednání pak systematicky postupují od jednoho právního předpisu EU ke druhému. Každý z nich musí kandidátská země přijmout, provést a uplatňovat. Jednání se týkají dalších práv a povinností, jež musí rovněž členské státy přijmout - těm se říká acquis communautaire English .

Pravidelně se také monitorují a hodnotí politické a ekonomické reformy, které kandidátská země provádí, a rychlost postupu jednání se řídí jejich výsledky. K podpisu a ratifikaci smlouvy o přistoupení dochází, teprve když je celý proces ukončen ke spokojenosti obou stran.

Dne 3. října 2005 zahájila Evropská unie přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem.

Další podrobnosti

Přehled kandidátských zemí a příslušné dokumenty o přistoupení

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média