Navigation path

Additional tools

Gestiunea financiară

Deşi fondurile structurale fac parte din bugetul UE, modul în care sunt cheltuite se bazează pe un sistem de responsabilitate partajată între Comisia Europeană şi autorităţile naţionale:

 • Comisia negociază şi aprobă programele de dezvoltare propuse de statele membre şi alocă resurse.
 • Ţările/regiunile UE gestionează programele, le implementează şi selecţionează proiecte, pe care le monitorizează şi le evaluează.
 • Comisia participă la monitorizarea programului, angajează şi achită cheltuielile aprobate şi verifică sistemele de control.

Pentru fiecare program operaţional, autoritatea naţională desemnează:

 • o autoritate de gestionare (autoritate publică la nivel naţional, regional sau local sau un organism public/privat care gestionează programul operaţional)
 • un organism de certificare (o autoritate publică la nivel naţional, regional sau local sau un organism care să certifice situaţia cheltuielilor şi cererile de plată înainte de a fi transmise Comisiei)
 • un organism de audit (o autoritate publică la nivel naţional, regional sau local sau un organism pentru fiecare program operaţional, care supraveghează buna funcţionare a sistemului de management şi de monitorizare)

Noi reguli simplificate

Un program = un fond

Această măsură permite FEDER şi FSE să finanţeze acţiuni care intră în domeniul de aplicare al altui fond (limitându-se la ≤10% din resursele UE alocate fiecărui domeniu prioritar al unui program operaţional).

Există o excepţie, şi anume faptul că FEDER şi Fondul de coeziune finanţează împreună programe de infrastructură şi mediu.

Angajamente

Angajamentele bugetare pentru programele operaţionale se fac pe tranşe anuale, pentru fiecare fond şi pe obiectiv. Comisia angajează prima tranşă anuală înaintea adoptării programului operaţional. După aceasta, se angajează alte tranşe până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

O parte din angajamentul bugetar este dezangajată automat de Comisie dacă rămâne neutilizată sau dacă nu s-a primit nicio cerere de plată până la sfârşitul celui de-al doilea an de la asumarea angajamentului bugetar.

Condiţiile de finanţare

Obiectivele Strategiei de la Lisabona

În prezent, fondurile trebuie să vizeze priorităţile UE în materie de creştere şi de ocupare a forţei de muncă (Strategia de la Lisabona). Comisia şi statele membre se asigură că 60% % din toate cheltuielile statelor membre care intră sub incidenţa obiectivului „convergenţă” şi 75% din cele care intră sub incidenţa obiectivului „competitivitate şi ocuparea forţei de muncă” vizează aceste priorităţi. Categorii de cheltuieli pdfceština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuviu kalba magyar Malti Nederlands português polsk slovencina slovenšcina suomi svenska[128kB]

Praguri de cofinanţare

Cofinanţarea maximă pentru fiecare obiectiv:

 • Convergenţă: 75% – 85%
 • Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă: 50% – 85%
 • Cooperare teritorială europeană: 75% – 85%
 • Fondul de coeziune: 85%

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie efectuate în perioada 1.1.2007 - 31.12.2015. Tranzacţiile cofinanţate nu trebuie să fie încheiate înaintea datei de începere a eligibilităţii. Regulile sunt stabilite la nivel naţional, cu excepţia cazurilor în care reglementările specifice de finanţare prevăd altfel (regulă nouă faţă de cea aplicabilă perioadei 2000-2006, când regulile se stabileau la nivelul UE).

"Reguli şi condiţii aplicabile acţiunilor cofinanţate din fondurile structurale şi din fondul de coeziune - Prezentare a normelor în materie de eligibilitate pentru perioada de programare 2007-2013" pdfEnglish[165kB] – februarie 2009

Educaţie şi formare

 • 2010 - Formare pentru formatori English
 • 2009 - Formare pentru formatori English

A se vedea gestionarea fondurilor în perioada 2000-2006. Deutsch English español français italiano

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale