Navigation path

Additional tools

Pénzügyi irányítás

Bár a strukturális alapok az EU költségvetésének részét képezik, elköltésüknek módja az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közötti megosztott felelősségen alapuló rendszerben történik:

 • a Bizottság megtárgyalja és elfogadja az EU tagállamai által javasolt fejlesztési programokat, és kiosztja a forrásokat.
 • az EU tagállamai/régiói irányítják a programokat, azokat a projektek kiválasztásával végrehajtják, valamint ellenőrzik és értékelik.
 • a Bizottság foglalkozik a programok nyomon követésével, kötelezettséget vállal, és kifizeti a jóváhagyott költségeket.

Az egyes operatív programokhoz, a nemzeti hatóság jelöl ki:

 • irányító hatóságot (az operatív programot irányító nemzeti, regionális vagy helyi hatóságot vagy állami, illetve magántestületet)
 • tanúsító testületet (nemzeti, regionális vagy helyi hatóságot vagy testületet, amely igazolja a költségnyilatkozatokat és a kifizetési kérelmeket azt megelőzően, hogy azokat továbbítanák a Bizottságnak)
 • ellenőrző testületet (minden operatív programhoz egy-egy nemzeti, regionális vagy helyi hatóságot vagy testületet, amely felügyeli az irányítási és felügyeleti rendszer hatékony működését).

Új, egyszerűsített szabályok

Egy program, egy alap

Ezzel lehetővé válik, hogy mind az ERFA, mind az ESZA olyan fellépéseket finanszírozzon, amely valamely másik alaphoz tartozik (legfeljebb az egyes operatív programoknak az egyes prioritási területeire fordított uniós források ≤10 %-ában).

Kivételt képez az ERFA és a Kohéziós Alap közös támogatása az infrastrukturális és a környezeti programok terén.

Kötelezettségvállalások

Az operatív programokkal kapcsolatos költségvetési kötelezettségvállalások éves arányban, alaponként és célkitűzésekként kerülnek meghatározásra. A Bizottság az operatív program elfogadása előtt határozza meg az első éves arányt. Ezt követően minden év április 30-áig meghatározza az arányokat.

A kötelezettségvállalások automatikus visszavonása

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás bizonyos hányadát abban az esetben, ha az felhasználatlan marad, vagy ha a kifizetési kérelmek benyújtása a költségvetési kötelezettségvállalás évét követő második év végéig nem történik meg.

A finanszírozás feltételei

Igazodás a lisszaboni stratégia célkitűzéseihez

Az alapoknak most az EU növekedési és munkahely-teremtési prioritásait kell megcélozniuk (lisszaboni stratégia). A Bizottság és a tagállamok garantálják, hogy az összes ország konvergencia-célokra fordított összes kiadásának 60 %-a és a versenyképességi és foglalkoztatási kiadások 75 %-a e prioritásokra irányul. Költségkategóriák pdf[104kB]

A társfinanszírozás maximális mértéke

A társfinanszírozás maximális mértéke az egyes célkitűzések esetében:

 • Konvergencia: 75% – 85%
 • Versenyképesség és foglalkoztatottság: 50% – 85%
 • Európai területi együttműködés: 75% – 85%
 • Kohéziós Alap: 85%

Támogatható kiadások

Az a kiadás támogatható, amely 2007. január 1. és 2015. december 31. között merül fel. A társfinanszírozott tranzakciókra a támogathatóság kezdetének időpontjáig nem kerülhet sor. A szabályokat nemzeti szinten határozzák meg, kivéve, ahol az alapra vonatkozó egyedi szabályok mást írnak elő (ez eltérést jelent a 2000–2006-os időszakhoz képest, amikor a szabályokat uniós szinten határozták meg).

"A Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból társfinanszírozott tevékenységekre vonatkozó szabályok és feltételek. A 2007–2013-as programozási időszak támogathatósági szabályainak összefoglalása" pdfEnglish[165kB] – 2009. február

Oktatási és képzési események

 • 2010 – Az oktatók képzése English
 • 2009 – Az oktatók képzése English

A témában lásd még Az alapok kezelése 2000-2006 Deutsch English español français italiano

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok