Suurhankkeet

Lisätyökalut

  •  
  • Pienennä tekstiä  
  • Suurenna tekstiä  

Suurhankkeet ovat yleensä laajoja infrastruktuurihankkeita, kuten liikenteen, ympäristön ja muiden vastaavien alojen, esimerkiksi kulttuurin, koulutuksen, energian tai tieto- ja viestintätekniikan hankkeita. EAKR ja koheesiorahasto tukevat hankkeita yli 50 miljoonalla eurolla, ja siksi Euroopan komissio arvioi ne ja tekee niistä erityispäätöksen. Hae tietokannasta lisätietoa suurhankkeista.

Hankkeet