Sanasto

Lisätyökalut

 •  
 • Pienennä tekstiä  
 • Suurenna tekstiä  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Alueellinen yhteenkuuluvuus Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite
Alueet talouden muutosten edistäjinä Alueiden komitea
Alueiden välinen yhteistyö Arviointi
Asetukset ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
EU Programme for Peace and Reconciliation (EU:n rauhanohjelma) 2014–2020 (PEACE) EU:n solidaarisuusrahasto
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Euroopan laajuiset verkot (TEN-verkot)
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)
Euroopan naapuruusväline (ENI) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea
Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Euroopan työllisyysstrategia Eurooppa 2020 -strategia
Eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY) Hallintoviranomainen
Innovointi Interact
Interreg Europe Jaettu hallinnointi
Kestävä kehitys Koheesiopolitiikka
Koheesiorahasto Koheesioraportti
Kumppanuus Kumppanuussopimus (PA)
Laajentuminen Liikenne
Liittymisneuvottelut Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)
Lisäisyys Maksut
Menojen tukikelpoisuus Määrärahojen vapautuminen
N+2 NUTS
Ohjelmasuunnittelu Petokset
Pohjois-Irlanti-työryhmä Rahoitusoikaisut
Rahoitusvälineet RegioStars-palkinnot
Seuranta Seurantakomitea
Suhteellisuus Syrjäisimmät alueet
Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus Talousarvio
Tarkastusviranomainen Tekninen apu
Tiedottaminen ja julkisuus Todentamisviranomainen
Toimenpideohjelma Toissijaisuus
Työllisyys URBACT – kaupunkialueiden kehittämisverkkoja koskeva ohjelma
Valtioiden välinen yhteistyö Valtiontuki
Valvonta ja tarkastus Varojen takaisinperintä
Vuoristoalueet Yhdenvertaiset mahdollisuudet
Yhteisrahoitusaste Yleiskattavat tuet
Ympäristö