Kaupunkikehitys

Kaupungeissa näkyy erityisen selvästi EU:n kaksitahoinen nykyhaaste: miten parantaa kilpailua niin, että samalla pidetään huoli kansalaisten ja ympäristön tarpeista.

Lisätyökalut

  •  
  • Pienennä tekstiä  
  • Suurenna tekstiä  

Kaupungit ovat Euroopan taloudellisen toiminnan, innovoinnin ja työllisyyden keskuksia. Niillä on kuitenkin paljon haasteita. Esikaupunkien kasvu, köyhyyden ja työttömyyden keskittyminen kaupunkien liepeille sekä lisääntyvä ruuhkautuminen ovat vaikeita ongelmia. Ratkaisuja olisi haettava uusista liikenne-, asunto-, koulutus- ja työllisyysohjelmista, jotka olisi räätälöitävä kaupunkien tarpeiden mukaan. EU:n alue- ja koheesiopolitiikalla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.