Inforegio-Newsroom

Lisätyökalut

 •  
 • Pienennä tekstiä  
 • Suurenna tekstiä  
 • Komissiolta enemmän tukea teollisuusalueille mukautumiskykyisten ja kilpailukykyisten talouksien luomiseksi

  07/03/2018

  Komissio ilmoittaa tänään, mitkä teollisuuden muutosprosessissa olevat alueet saavat räätälöityä tukea EU:n rahoittaman pilottitoimen puitteissa. Komissio on tänään valinnut lisää EU:n alueita ja jäsenvaltioita, jotka saavat...

  Julkinen kuuleminen: EU:n rahoitusvälineet koheesion alalla

  07/03/2018

  Komissio tekee vuonna 2018 kattavia ehdotuksia seuraavan sukupolven rahoitusohjelmista vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä varten. Monivuotinen rahoituskehys on EU:n pitkän aikavälin talousarvio. Komissio pyrkii laatimaan ehdotuksensa siten, että EU saa...

  EU Cities for Fair and Ethical Trade Award

  01/03/2018

  Euroopan komissio myöntää ensimmäisen kerran jollekin EU:n kaupungille Fair and Ethical Trade Award -palkinnon Palkinnon tarkoituksena on korostaa kaupunkien tärkeää asemaa foorumien tarjoamisessa reiluille ja eettisille kauppajärjestelmille. Kilpailu...

  Euroopan hallinnon laatuindeksi 2017

  27/02/2018

  Göteborgin yliopiston korruptiontutkimusinstituutin laatima Euroopan hallinnon laatuindeksi (European Quality of Government Index, EQI) 2017 on ainoa Euroopan unionissa saatavilla oleva aluetason hallinnon laadun mittari. Hallinnon laatu on määritelty moniulotteiseksi...

  Yrittäjähengen edistäminen

  16/02/2018

  Ximo Puig, Valencian aluehallituksen puheenjohtaja ja Valencian itsehallintoalueen johtaja, kertoo Espanjan itsehallintoalueen nykyisestä tilanteesta sekä sen tulevaisuuden painopisteistä ja toivoista. Koheesiopoliittisissa ohjelmissa Valencian itsehallintoalue oli tavoitteen 1...

  Suomen pelastusviranomaisille tarjotaan öljyntorjuntakoulutusta

  14/02/2018

  Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavassa suomalaishankkeessa kehitetään pelastusviranomaisille suunnattua öljyntorjuntakoulutusta. Koulutusta varten suunniteltiin myös maailman ensimmäinen öljykeräinsimulaattori. Koulutuksen suunnittelu aloitettiin...

  Komission uudet ohjeet auttavat jäsenvaltioita järjestämään EU-rahoitteisia hankkeita koskevat tarjouskilpailut oikein

  13/02/2018

  Euroopan komissio julkaisi tänään uudet ohjeet, joiden tarkoituksena on auttaa EU:n varoja hallinnoivia kansallisia ja alueviranomaisia varmistamaan, että EU:n rahoittamia hankkeita koskevat julkiset hankinnat tehdään tehokkaasti ja avoimesti. ”On...

  Komissio raportoi edistyksestä kestävän kaupunkikehityksen alalla

  09/02/2018

  Komissio kertoo tänään Maailman kaupunkifoorumissa Malesiassa, miten kaupunkikehitysohjelman kolmen sitoumuksen toteutuksessa on edistytty. Nopean kaupungistumisen hyödyntämiseksi kehitettyjen kolmen sitoumuksen toteutuksessa on edistytty huomattavasti. Ne esitettiin YK:n...

 • Edellinen sivu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Seuraava sivu