Kuuleminen (Aluepolitiikka)

Avoin kuuleminen: kerro mielipiteesi ottamalla osaa avoimeen kuulemismenettelyyn.

Päättyneet kuulemiset: lue lisää päättyneistä kuulemisista.

Lisätyökalut

  •  
  • Pienennä tekstiä  
  • Suurenna tekstiä  

Avoin kuuleminen

Päättyneet kuulemiset

Julkinen kuuleminen: Älykäs erikoistuminen: Uusi lähestymistapa Euroopan kasvuun ja työllisyyteen alueellisten tutkimus- ja innovaatiostrategioiden avulla

Politiikan ala

Koheesiopolitiikka, tutkimus- ja innovointipolitiikka, teollisuuspolitiikka, koulutuspolitiikka ja niihin liittyvät politiikat (digitaaliset sisämarkkinat, energiaunioni, kasvu- ja investointiohjelma, sisämarkkinat jne.)

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki EU-kansalaiset ja sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita koheesiopolitiikasta ja innovointiin perustuvasta kasvusta. Kommentteja toivotaan erityisesti sellaisilta ryhmiltä, jotka aktiivisesti edistävät innovointia EU:ssa.

Päivämäärä 21/12/2016 - 24/03/2017


Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston ohjelmakauden 2007–2013 jälkiarviointi

Politiikan ala

Regional policy

Kohderyhmä

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Päivämäärä 03/02/2016 - 27/04/2016


Kuuleminen raja-alueiden välisten esteiden poistamisesta

Politiikan ala Kuuleminen kattaa aluepolitiikan ja alueellisen koheesion alojen lisäksi kaikki tärkeimmät politiikan alat (kauppa, työllisyys, koulutus, liikenne, tutkimus, energia jne.)
Kohderyhmä Vastauksia toivotaan erityisesti raja-alueiden asukkailta (sekä EU-maiden sisäisiltä että EU:n ja EFTA/ETA-maiden välisiltä rajoilta), kansallisilta, alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta, hallitusten välisiltä ja hallituksista riippumattomilta elimiltä, akateemisilta laitoksilta, maiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavilta kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta ja yrityksiltä
Päivämäärä 21/09/2015 - 21/12/2015


EU:n politiikkojen kaupunkiulottuvuus - Kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman keskeiset piirteet

Politiikan ala Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto
Kohderyhmä Kaikki kansalaiset ja kaupunkien kehittämisestä EU-, alue- tai paikallistasolla vastaavat ja/tai siihen osallistuvat organisaatiot ja muut tahot, kuten jäsenvaltiot, järjestöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset
Päivämäärä 18/07/2014 - 26/09/2014


Alppien alueen EU-strategia

Politiikan ala Strategia koskee kaikkia keskeisiä politiikan aloja (mm. liikenne, energia, ympäristö, kauppa, tutkimus)
Kohderyhmä Jäsenvaltiot, alue- ja paikallisviranomaiset, hallitusten väliset ja yksityiset elimet, julkisyhteisöt, yritykset, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset
Päivämäärä 16/07/2014 - 15/10/2014


Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia (EN)

Politiikan ala Aluepolitiikka
Kohderyhmä Jäsenvaltiot, EU:n ulkopuoliset maat, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, kansainväliset organisaatiot, kansalaisjärjestöt, julkiset organisaatiot, yritykset, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja kansalaiset
Määräaika 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Politiikan ala Green Public Procurement
Kohderyhmä Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Määräaika From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Politiikan ala Social, Economic and Territorial Cohesion
Kohderyhmä Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Määräaika From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Politiikan ala All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Kohderyhmä Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Määräaika 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Politiikan ala Cohesion Policy
Kohderyhmä Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Määräaika 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Politiikan ala Cohesion Policy
Kohderyhmä Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Määräaika 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Politiikan ala Cohesion Policy
Kohderyhmä Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Määräaika March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Politiikan ala Cohesion Policy
Kohderyhmä Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Määräaika January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Politiikan ala Urban contribution to growth and jobs in the regions
Kohderyhmä All
Määräaika February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Politiikan ala Cohesion Policy 2007-2013
Kohderyhmä All
Määräaika September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Politiikan ala Information and publicity on the Structural Funds
Kohderyhmä Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Määräaika December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Politiikan ala Mid-term review of structural funds
Kohderyhmä Regional and local authorities
Määräaika 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Politiikan ala Follow-up on the White Paper on European Governance
Kohderyhmä Regional and local authorities
Määräaika 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Politiikan ala Regional development and cohesion
Kohderyhmä European citizens
Määräaika 2004


Ajankohtaista