JESSICA: Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten

Lisätyökalut

 

JESSICA on EU:n komission yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan neuvoston kehityspankin (ENKP) kanssa kehittämä aloite, jonka tavoitteena on tukea rahoitusmekanismien avulla kestävää kaupunkialueiden kehitystä ja elvyttämistä.

EU-maat voivat investoida osan EU:n rakennerahastosta saamistaan määräosuuksista uudistuviin rahastoihin rahoitusvarojen kierrättämiseksi ja Euroopan kaupunkialueiden investointien kiihdyttämiseksi.

JESSICA edistää kestävää kaupunkialueiden kehitystä seuraavasti:

 • kaupunki-infrastruktuuri - liikenne, vesi/jätevedet, energia
 • kulttuuriperintö ja nähtävyydet - matkailua ja muuta kestävää käyttöä varten
 • ympäristövaurioalueiden elvytys - alueiden puhdistus ja dekontaminaatio
 • liiketilojen luominen PK-yrityksiä, IT-alaa sekä tutkimus- ja kehityssektoria varten
 • korkeakoulurakennukset - mm. lääke- ja biotekniset kampukset
 • energiatehokkuuden parantaminen

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukee kaupunkikehitysrahastoja (UDF), jotka investoivat varojajulkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiintai muihin hankkeisiin, jotka sisältyvät kestävää kaupunkikehitystä koskevaan integroituun suunnitelmaan. Nämä investoinnit voivat olla pääoma-, laina- ja/tai takuuinvestointeja.

Johtavat viranomaiset voivat halutessaan ohjata varoja kaupunkikehitysrahastoihin holdingrahastojen kautta ja delegoida osan JESSICA-ohjelman tehtävistä asiantuntijoille.

Rahoitusvälineiden uusiutuvuuden ansiosta investointien tuotot investoidaan uudelleen uusiin kaupunkialueiden kehityshankkeisiin. Nämä investoinnit kierrättävät EU:n ja kansallisia julkisia varoja ja tehostavat niiden vakautta.

 • Vakaus - rahoitusvälineet perustuvat rakennerahastoista myönnettäviin takaisinmaksettaviin investointitukiin. Investoijien saamat tuotot takaavat vakaan kehityksen paremmin kuin perinteiset avustuksiin perustuvat tuet
 • Vipuvaikutus - rakennerahastojen ja vapaaehtoisten investointilähteiden yhdistäminen vahvistaa resursseja ja tukee yrityksiä.
 • Joustavuus - JESSICA-ohjelman rakenne on joustava, koska myönnettävät varat voi käyttää maiden ja alueiden erityistarpeisiin räätälöityinä pääoma-, laina- tai takuuinvestointeina.
 • Asiantuntemus - JESSICA-ohjelman ansiosta rakennerahastoja ohjaavat viranomaiset hyötyvät yritysinvestointeja tehostavasta pankki- ja yksityissektorin asiantuntemuksesta.
 • Kumppanuudet - JESSICA on EU:n komission, EIP:n ja ENKP:n yhteistyön tulos.JESSICA-ohjelma voi toimia merkittävänä maiden, alueiden, kaupunkien, EIP:n, ENKP:n, muiden pankkien, investoijien ja muiden osapuolien välisten kumppanuuksien katalysaattorina ratkaistaessakaupunkialueiden ongelmia.

Euroopan komissio (aluepolitiikan pääosasto), EIP/CEB ja EIR perustivat vuonna 2009 JESSICA-verkostofoorumin English JESSICAn täytäntöönpanon tueksi.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Kuudeskokous, 28.6.2011: JESSICA-verkostoitumisalusta English
 • 29-30.11.2010: JEREMIE & JESSICA-ohjelmien menestyksellinen käyttöönotto English
 • 22-23.10.2009: JEREMIE & JESSICA-konferenssi: EU:n koheesiopolitiikan innovatiiviset rahoitusvälineet EnglishDeutschfrançais
 • EU:n komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan neuvoston kehityspankin välinen aiepöytäkirja: "Koordinoitu menettelytapa rahoittaa kaupunkialueiden elvytystä ja kehitystä yhdyskuntien rakennerahastoja koskevan ohjelmakauden2007-2013 aikana" pdf English
 • JESSICA-ohjelman arviointitutkimus English, jossa analysoidaan kestävää kaupunkikehitystä tukevien rahoitusvälineiden markkinoita ja annetaan suosituksia ja ehdotuksia jäsenvaltioissa ja alueilla toteutettavia toimenpiteitä varten
 • JESSICA-ohjelman horisontaalitason tutkimuksiin perustuvat toimintaohjeet, jotka koskevat kaikkia intressiryhmiä English
 • Rahoitusvälineitä koskevat lakisäädökset ja ohjeet English.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Erityistukivälineet

Aiheeseen liittyvät linkit

 • EIP-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • ENKP Englishfrançais