JEREMIE: Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi

Lisätyökalut

 

JEREMIE on Euroopan komission ja Euroopan investointirahaston PK-yrityksiä varten kehittämä aloite, jonka tavoitteena on edistää rahoitusvälineiden käyttöä, jotta PK-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta rakennerahastojen kautta paranisivat.

EU-maat saavat käyttää osan Euroopan rakennerahastoista myönnettävistä määrärahoistaan uusiutuviin rahoitusvälineisiin kuten riskipääomaan ja laina- tai takuurahastoihin.

Rakennerahastoista tuettavat kohteet:

 • laajentuvat ja uudet yritykset
 • yritysten (erityisesti pk-yritysten) mahdollisuudet saada investointipääomaa, modernisoida ja monipuolistaa toimintaa, kehittää uusia tuotteita ja varmistaa pääsy ja laajentuminen markkinoille
 • yritystutkimus- ja -kehitystoiminta, teknologian siirto, innovaatiot ja yrittäjyys
 • tuotantorakenteiden modernisointi, joka mahdollistaa hiilipäästötavoitteiden saavuttamisen
 • työllisyyden takaavat tuotantoinvestoinnit

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukee yritysinvestointeja osakepääomana, lainoina ja/tai takuina laina-, takuu- tai riskipääomarahastojen kautta.

Investointien tuotot investoidaan uudelleen yrityksiin. Näin useita rahastoja voidaan hyödyntää toistuvasti kierrättämällä julkisia varoja, rahoittamalla pääomalainoja sekä tehostamalla PK-yrityksille myönnettyjen julkisten varojen käyttöä.

Viranomaiset voivat halutessaan delegoida osan JEREMIE-ohjelman mukaisista tehtävistä asiantuntijoille ohjaamalla varoja investointirahastoihin holdingrahastojen kautta.

 • Vakaus - rahoitusvälineet perustuvat rakennerahastoista myönnettäviin takaisinmaksettaviin investointitukiin. Investoijien saamat tuotot takaavat vakaan kehityksen paremmin kuin perinteiset avustuksiin perustuvat tuet.
 • Vipuvaikutus - rakennerahastojen ja vapaaehtoisten investointilähteiden yhdistäminen vahvistaa resursseja ja tukee yrityksiä.
 • Joustavuus - JEREMIE-ohjelman rakenne on joustava, koska myönnettävät varat voi käyttää maiden ja alueiden erityistarpeisiin räätälöityinä pääoma-, laina- tai takuuinvestointeina.
 • Asiantuntemus - JEREMIE-ohjelman ansiosta rakennerahastoja ohjaavat viranomaiset hyötyvät yritysinvestointeja tehostavasta pankki- ja yksityissektorin asiantuntemuksesta.
 • Kumppanuus - EU:n komission, EIR:n ja EIP:n välisen JEREMIE-ohjelman mukainen kumppanuus voi toimia merkittävänä maiden, alueiden, EIR:n, EIP:n, muiden pankkien ja investoijien välisen yhteistyön katalysaattorina PK-yritysten rahoituksen turvaamiseksi.

Euroopan komissio (aluepolitiikan pääosasto) ja EIR perustivat vuonna 2009 JEREMIE-verkostofoorumin English JEREMIEn täytäntöönpanon tueksi.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20.5.2011: Viides yhteistyökokous - JEREMIE-verkostoitumisalusta English
 • 29-30.11. 2010: JEREMIE- ja JESSICA-ohjelmien menestyksellinen käyttöönotto English
 • 22-23.10. 2009: JEREMIE & JESSICA-konferenssi: EU:n rahoituspolitiikan innovatiiviset rahoitusvälineet English
 • EU:n komission ja Euroopan investointirahaston välinen aiesopimus: "Koordinoitu menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa PK-yritysten rahoituksen saantia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemilla alueilla" pdf English
 • Tiivistelmät, jotka käsittelevät PK-yritysten rahoituksen saantia koskevia arvioita EU:n jäsenvaltioissa/alueilla pdf English (laatija - EIR)
 • Horisontaalitason tutkimus - JEREMIE- holdingrahastojen toimintamenetelmät pdf English
 • Rahoitusvälineisiin liittyvä lainsäädäntö pdf English ja ohjeistus (heinäkuu 2007 pdf English - joulukuu 2008 pdf English helmikuu 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English )
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Aiheeseen liittyvät linkit

 • Euroopan investointirahasto - JEREMIE English
 • Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • Yritystoiminnan ja teollisuuden pääosasto: rahoitusmahdollisuudet English