JASMINE: Yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi

Lisätyökalut

 

JASMINE on komission, Euroopan investointipankin (EIB DeutschEnglishfrançais) ja Euroopan investointirahaston (EIR English) neljäs yhteinen aloite. Sen tavoitteena on

  • kehittää mikroluottojen tarjoajien / mikroluottolaitoksien valmiuksia eritoiminta-alueilla (mm. hyvä hallintotapa, tietojärjestelmät, riskien hallinta ja strateginen suunnittelu)
  • auttaa niitä kehittymään kestäviksi ja kannattaviksi toimijoiksi mikroluottomarkkinoilla.

Ensi vaiheessa arvioidaan ja koulutetaan 15 mikroluottojen tarjoajaa (ei pankkeja), jotka valittiin EIR:n julkaiseman kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella vuonna 2009.

Uusi pyyntö julkaistaan vuoden 2010 loppupuolella. Tarkoituksena on löytää 30 uutta mikroluottojen tarjoajaa (ei pankkeja), joille aletaan antaa JASMINEn kautta teknistä apua.

Euroopan investointirahasto on avainasemassa JASMINE-aloitteen toteuttamisessa. Se muun muassa

  • järjestää (Euroopan komission osarahoittamaa) teknistä apua, jolla tuetaan mikroluottolaitosten kehittämistä.
  • tarjoaa rahoitustukea lainanantoa (EIP:n määrärahat) ja alkupääomaa (EU:n määrärahat) varten.

EIR:n valitsemat mikroluottojen tarjoajille / mikroluottolaitoksille on tarjolla useita maksuttomia palveluja. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • mikroluottolaitoksen rakenteen¸ organisaation ja toimintamenetelmien arviointi tai luokituslaitoksen tekemä luokittelu
  • asiantuntijakonsulttien antama räätälöity koulutus mikroluottolaitoksen henkilöstölle ja johdolle arvioinnin/luokittelun jälkeen.

Lisäksi käytettävissä ovat liiketoiminnan tukipalvelut, kuten sähköinen tietokanta, hyviä toimintatapoja koskeva neuvonta sekä JASMINEa ja mikroluottoja koskeva tietopalvelu. Nämä palvelut ovat kaikkien mikroluottolaitosten saatavilla. Valmisteilla ovat myös vapaaehtoiset mikroluottolaitosten käytännesäännöt.

10.9.2008: JASMINE-aloitteen käynnistäminen eurooppalaisten mikroluottolaitosten kehittämiseksi - lehdistötiedote DeutschEnglishfrançais polski

Aiheeseen liittyvät linkit