Ohjelmat

Jäljempänä on tietoa Euroopan komission toimenpideohjelmista ohjelmakauden alussa. Jäsenvaltiot ja/tai alueet ovat valmistelleet ohjelmat, ja niitä rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta tai koheesiorahastosta. Lisätietoa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmista löytyy ESR:n sivuilta.

Lisätyökalut

  •  
  • Pienennä tekstiä  
  • Suurenna tekstiä