Navigation path

Additional tools

10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

9. Cum se efectuează controalele asupra proiectelor şi care sunt modalităţile de combatere a fraudei?

Pentru ca proiectele lor să beneficieze de fondurile structurale şi de coeziune, statele membre şi regiunile trebuie să îndeplinească mai multe criterii de bază. Pentru fiecare program regional sau naţional sunt desemnate trei autorităţi:

  1. Autoritatea de management verifică respectarea condiţiilor de atribuire a subvenţiilor şi efectuează controale regulate pentru a determina progresele realizate şi pentru a verifica exactitatea cheltuielilor proiectate.
  2. Autoritatea de certificare înaintează periodic Comisiei Europene situaţia cheltuielilor şi solicitările de plată. Veghează ca cererile de rambursare să fie exacte şi să rezulte din sisteme contabile conforme cu regulile naţionale şi europene în vigoare.
  3. Autoritatea de audit efectuează auditarea sistemelor şi testează proiectele. Semnalează autorităţii de management şi autorităţii de certificare lacunele constatate şi posibilele nereguli existente la nivelul cheltuielilor.

Serviciile de audit ale Comisiei Europene exercită o funcţie de supervizare şi pot, în orice moment, să efectueze controale de audit. Dacă se constată deficienţe importante, Comisia şi statele membre pot acţiona împreună pentru a remedia situaţia. Dacă statul membru în cauză nu aplică de urgenţă măsurile de remediere, Comisia Europeană poate întrerupe sau suspenda plăţile. Comisia ia în considerare şi controalele efectuate de Curtea de Conturi Europeană, precum şi anchetele Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale