Navigation path

Additional tools

Tíz kérdés a kohéziós politikáról

Válasz

9. Hogyan történik a projektek ellenőrzése, és hogyan küzd az EU a csalások ellen?

A tagállamoknak és a régióknak több követelményt is teljesíteniük kell ahhoz, hogy a strukturális alapokból vagy a Kohéziós Alapból támogatást szerezhessenek egy projekt számára. Három hatóságot kell kijelölni minden regionális vagy nemzeti programhoz:

  1. az irányító hatóság vizsgálja meg, hogy teljesülnek-e a támogatás odaítélési feltételei, és rendszeres ellenőrzésekkel felügyeli a program előrehaladását, valamint a tervezett kiadások pontosságát;
  2. az igazoló hatóság rendszeresen benyújtja a Bizottságnak a költségnyilatkozatokat és a kifizetési kérelmeket. Ellenőrzi, hogy a visszatérítési kérelmek megfelelnek a valóságnak, és hogy megbízható, a hatályos nemzeti és európai jogszabályoknak megfelelő számviteli rendszerek alapján születtek;
  3. az ellenőrző hatóság ellenőrzi a rendszereket és a projekteket, jelzi az irányító hatóságnak és az igazoló hatóságnak a hiányosságokat és a kiadásokkal kapcsolatban észlelt szabálytalanságokat.

Az Európai Bizottság ellenőrző szervezeti egységei felügyeleti szerepet látnak el: bármikor végezhetnek ellenőrzéseket. Ha súlyos hiányosságra derül fény, a Bizottság és a tagállamok cselekvési tervet dolgoznak ki a helyzet orvoslására. Amennyiben az érintett tagállam nem teszi meg haladéktalanul a korrekciós intézkedéseket, az Európai Bizottság megszakíthatja vagy felfüggesztheti a kifizetéseket. A Bizottság figyelembe veszi az Európai Számvevőszék által folytatott ellenőrzéseket és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatait is.

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok