Navigation path

Additional tools

Najčešća pitanja o kohezijskoj politici

Odgovor

9. Koja su sredstva zaštite od zloupotrebe?

Državne i regionalne vlasti moraju ispuniti određene osnovne zahtjeve prije nego se bilo kojem projektu može dodijeliti novac iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Za početak moraju identificirati koja će tijela provesti sljedeće funkcije za svaki državni regionalni program:

  1. upravno tijelo – osigurava ispunjenje uvjeta za dodjelu dotacija i redovito provjerava pridržavaju li se korisnici sredstava plana rashoda;
  2. tijelo koje provodi certifikaciju – dostavlja Komisiji izjave o rashodima i zahtjeve za plaćanja. Provjerava jesu li zahtjevi za plaćanje točni i temelje li se na pouzdanim računovodstvenim sustavima koji su sukladni s državnim i europskim pravilima;
  3. revizorsko tijelo – nadzire sustave i provjerava projekte. Obavještava upravno i certificirajuće tijelo o svim eventualnim propustima ili nepravilnostima koje je možda otkrilo u potrošnji.

Kada se uoče znatne slabosti, Komisija i državna tijela dogovorit će se o planu djelovanja kako bi se popravila situacija. Ako državna tijela ne poduzmu promptne mjere, Komisija može prekinuti ili obustaviti uplate. Komisija također uzima u obzir revizije Europskog suda revizora i istrage koje je proveo Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji