Navigation path

Additional tools

10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

8. Kaj se je zgodilo z nekdanjimi skladi ali programi EKUJS, FIUR, URBAN, INTERREG, ISPA? Ali še vedno obstajajo v programskem obdobju 2007–2013?

  1. Interreg III je zdaj sestavni del evropskega teritorialnega sodelovanja en.
  2. Naloge nekdanjih pobud Skupnosti URBAN (razvoj mest) in EQUAL (zaposlovanje) so vključene v konvergenčni cilj in cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja.
  3. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja en (EKSRP) je nadomestil Program Leader + in Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), Evropski sklad za ribištvo (EFF) pa je nadomestil finančni instrument za usmerjanje ribištva en (FIFG). V obdobju 2007–2013 imata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo lastni pravni podlagi in nista več sestavni del kohezijske politike.
  4. Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je nasledil različne instrumente, ki so se uporabljali v Turčiji in na Balkanu: PHARE, ISPA, Sapard, CARDS in finančni instrument za Turčijo. V obdobju 2007–2013 se za pripravo držav kandidatk ali morebitnih držav kandidatk Evropske unije za sodelovanje pri kohezijski politiki uporablja instrument za predpristopno pomoč, in sicer komponenti regionalna politika in čezmejno sodelovanje.
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji