Navigation path

Additional tools

10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

8. Ce se întâmplă cu vechile fonduri sau programe FEOGA, IFOP, URBAN, INTERREG, ISPA; mai există în perioada 2007-2013?

  1. Interreg III a fost inclus în obiectivul cooperare teritorială europeană en.
  2. Misiunile fostelor iniţiative comunitare URBAN (dezvoltare urbană) şi EQUAL (iniţiativă pentru ocuparea forţei de muncă) sunt de acum înainte integrate în obiectivele „convergenţă” şi „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”.
  3. Programul Leader + şi Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) sunt înlocuite de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală en (FEADR), iar Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP) devine Fondul European pentru Pescuit en (FEP). Cu toate acestea, în perioada 2007-2013, FEADR şi FEP au propriile baze juridice şi nu mai fac parte din politica de coeziune.
  4. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IAP) a înlocuit diferite instrumente care se aplicau în Turcia şi în Balcani: PHARE, ISPA, Sapard, CARDS şi instrumentul financiar pentru Turcia. În perioada 2007-2013, IAP pregăteşte ţările candidate sau potenţial candidate la aderarea la UE pentru a participa la politica de coeziune prin intermediul componentelor „politică regională” şi „cooperare transfrontalieră”.
Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale