Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

8. Wat is er geworden van oude fondsen en programma's zoals EOGFL, FIOV, URBAN, Interreg, ISPA? Blijven die tijdens de periode 2007-2013 bestaan?

  1. Interreg III valt onder de doelstelling Europese territoriale samenwerking en.
  2. De taken van de oude URBAN- (stadsontwikkeling) en EQUAL-initiatieven (werkgelegenheid) zijn nu opgenomen in de doelstellingen convergentie en regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.
  3. Het programma Leader + en het Europees Oriëntatie– en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) zijn vervangen door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) wordt het Europees Visserijfonds (EVF). Het ELFPO en het EVF hebben voortaan echter hun eigen rechtsgrond en vallen niet langer onder het cohesiebeleid.
  4. Het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) heeft de plaats ingenomen van de verschillende instrumenten die in Turkije en de Balkanlanden van toepassing waren: PHARE, ISPA, Sapard, CARDS en het financieel instrument voor Turkije. Tijdens de periode 2007-2013 bereidt IPA kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten voor op deelname aan het cohesiebeleid, via de luiken "regionaal beleid" en " grensoverschrijdende samenwerking".
Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte