Navigation path

Additional tools

Tíz kérdés a kohéziós politikáról

Válasz

8. Mi a helyzet a korábbi alapokkal és programokkal? A 2007–2013-as időszakban is létezik-e az EMOGA, a HOPE, az URBAN, az INTERREG, az ISPA?

  1. Az Interreg III az „európai területi együttműködés en” célkitűzés keretében folytatódik.
  2. Az URBAN (városfejlesztés) és az EQUAL (foglalkoztatás) közösségi kezdeményezések küldetését mára a „konvergencia”, illetve a „versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzést megvalósító programok vették át.
  3. A Leader + program és a Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) szerepét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap en (EMVA), a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) helyét pedig az Európai Halászati Alap en (EHA) vette át. Az EMVA és az EHA azonban 2007 és 2013 között már saját jogi alappal rendelkeznek, és nem képezik a kohéziós politika részét.
  4. A Törökországban és a balkáni országokban alkalmazott különböző eszközöket (a PHARE-t, az ISPA-t, a SAPARD-ot, a CARDS-ot és a Törökországot támogató pénzügyi eszközt) új csatlakozás előtti támogatási eszköz, az IPA váltotta fel. Az IPA 2007 és 2013 között felkészíti a tagjelölt vagy tagjelöltségre váró országokat az Európai Unió kohéziós politikájában való részvételre a regionális politikát és a határokon átnyúló együttműködést célzó komponense révén.
Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok