Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

8. Co se stalo s původními fondy a programy jako EZOZF, FNOR, URBAN, INTERREG či ISPA? Existují i v období 2007–2013?

  1. Interreg III byl začleněn do cíle „evropská územní spolupráce en“.
  2. Úkoly iniciativ URBAN (rozvoj měst) a EQUAL (zaměstnanost) byly začleněny do cílů „konvergence“ a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.
  3. Program Leader + a Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) nahradil Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova en (EZFRV). Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR) byl nahrazen Evropským rybářským fondem en (ERF). EZFRV a ERF nicméně v období 2007–2013 mají vlastní právní základ a již nespadají pod politiku soudržnosti.
  4. Nástroj předvstupní pomoci (NPP) nahrazuje řadu nejrůznějších nástrojů pro Turecko a Balkán: PHARE, ISPA, Sapard, CARDS a finanční nástroj pro Turecko. V období 2007–2013 připravuje NPP kandidátské a potenciální kandidátské země na účast na politice soudržnosti prostřednictvím složek „regionální rozvoj“ a „přeshraniční spolupráce“.
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média