Navigation path

Additional tools

Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

7. Hur bidrar sammanhållningspolitiken till de så kallade Lissabonmålen?

År 2000 fastställde EU-länderna en rad prioriteringar som ett led i Lissabonstrategin en. Målet var att göra EU:s ekonomi till den mest konkurrenskraftiga i världen och uppnå full sysselsättning till 2010. Bland prioriteringarna finns forskning och utveckling, företagsstöd, ny teknik och energieffektivitet.

I sitt meddelande om ”medlemsstaternas och regionernas genomförande av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning med hjälp av EU:s sammanhållningspolitik, 2007–2013” gör kommissionen en positiv analys av de nya sammanhållningspolitiska programmen: I de regioner som släpar efter i utvecklingen (konvergensmålet) planerar man att investera 65 % av de tilldelade medlen i prioriterade mål i Lissabonstrategin, och för de andra regionerna (målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning) är siffran 82 %. Det betyder att målen för hela EU är mer än uppfyllda.
Innovation är ett viktigt tema och intar också en central plats i de sammanhållningspolitiska programmen.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad