Navigation path

Additional tools

10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

7. În ce măsură contribuie politica de coeziune la realizarea obiectivelor „strategiei de la Lisabona”?

În anul 2000, statele membre au definit priorităţile la nivel european în cadrul strategiei de la Lisabona en, cu scopul de a transforma Uniunea Europeană, până în anul 2010, în cea mai competitivă economie din lume, cu cel mai ridicat nivel de ocupare a forţei de muncă.

Printre aceste priorităţi, se numără: cercetarea şi dezvoltarea, sprijinul pentru întreprinderi, noile tehnologii, eficienţa energetică…Noile programe ale politicii de coeziune, analizate în comunicarea Comisiei intitulată „Regiunile pun în aplicare strategia de la Lisabona prin politica de inovare şi coeziune 2007-2013” sunt promiţătoare: regiunile mai puţin dezvoltate (aflate sub incidenţa obiectivului de convergenţă) intenţionează să investească 65% din fondurile care le-au fost puse la dispoziţie în priorităţi legate de obiectivele de la Lisabona, în vreme ce pentru restul regiunilor (obiectivele de competitivitate regională şi ocupare a forţei de muncă), procentul urcă la 82%; în ambele cazuri au fost depăşite nivelurile stabilite de Uniune.
Inovarea este o temă esenţială, căreia i se acordă o atenţie deosebită în programele privind politica de coeziune.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale