Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

7. W jakim stopniu polityka spójności przyczynia się do osiągnięcia tzw. celów lizbońskich?

W roku 2000 państwa członkowskie określiły priorytety na poziomie Unii Europejskiej w ramach strategii lizbońskiej en, której celem jest uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną na świecie oraz osiągnięcie do roku 2010 stanu pełnego zatrudnienia.

Obszary wymienione w strategii jako priorytetowe to między innymi badania i rozwój, wsparcie dla przedsiębiorstw, nowe technologie oraz racjonalizacja zużycia energii. Wyniki analizy nowych programów opracowanych w ramach polityki spójności, przedstawionej w komunikacie Komisji pt. „Regiony przekładają strategię lizbońską na konkretne działania w ramach polityki innowacyjności i spójności na lata 2007–2013”, są pozytywne: regiony słabiej się rozwijające (cel „konwergencja”) planują zainwestować 65 proc. udostępnionych im funduszy w realizację priorytetów związanych z założeniami strategii lizbońskiej, natomiast pozostałe regiony (cel „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”) – aż do 82 proc. W obu przypadkach jest to więcej niż przewidywały założenia przyjęte na poziomie Unii.
Niezwykle istotnym tematem, zajmującym ważne miejsce w programach z zakresu polityki spójności, jest innowacyjność.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe