Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

7. Kiek sanglaudos politika padeda siekti vadinamųjų „Lisabonos tikslų“?

2000 m. valstybės narės Lisabonos strategijoje en apibrėžė Europos masto prioritetus, siekdamos, kad iki 2010 m. Europos Sąjungos ekonomika taptų konkurencingiausia pasaulyje ir būtų užtikrintas aukštas užimtumo lygis.

Šie prioritetai – tai moksliniai tyrimai ir plėtra, pagalba įmonėms, naujosios technologijos, efektyvus energijos vartojimas ir kt. Naujosios sanglaudos politikos programos, nagrinėjamos Europos Komisijos komunikate „Regionai 2007–2013 m. naujovių diegimo ir sanglaudos politikoje konkretina Lisabonos strategiją“, teikia vilčių: atsiliekantys regionai (konvergencijos tikslas) planuoja investuoti 65 % jiems skirtų lėšų, siekdami su Lisabonos tikslais susijusių prioritetų, o kituose regionuose (regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslai) tokios investicijos sudarys 82 % – abiem atvejais siekiama daugiau nei užsibrėžta ES mastu.
Naujovių diegimas yra viena iš svarbiausių krypčių, kuriai atitinkamose sanglaudos politikos programose skiriama labai daug dėmesio.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos