Navigation path

Additional tools

Tíz kérdés a kohéziós politikáról

Válasz

7. Miként járul hozzá a kohéziós politika a lisszaboni célok megvalósulásához?

A tagállamok 2000-ben a lisszaboni stratégia en keretében meghatározták azokat az európai szintű kiemelt témaköröket, amelyekre összpontosítva az Európai Unió 2010-re a világ legversenyképesebb gazdaságává válhat, illetőleg megvalósíthatja a teljes foglalkoztatottságot.

E prioritások között említhetjük a kutatást és a fejlesztést, a vállalkozástámogatást, az új technológiákat, az energiahatékonyságot. „A tagállamok és a régiók az EU kohéziós politikája segítségével valósítják meg a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiát 2007 és 2013 között” címmel a Bizottság közleményt tett közzé, melyben a kohéziós politika új programjait elemzi.
A programok ígéretesek: a „konvergencia” célkitűzés keretében támogatott kevésbé fejlett régiók a rendelkezésükre bocsátott összegek 65%-át szánják a lisszaboni célokhoz kapcsolódó kiemelt témakörökre, míg a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében támogatott többi régió esetében ez az arány eléri a 82%-ot. Mindkét arányszám meghaladja az uniós szinten meghatározott szinteket.
A kohéziós politika keretében folyó programokban jelentős szerepet kap az innováció, mely egyike a legfontosabb témáknak.

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok