Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

7. Miten koheesiopolitiikalla voidaan vaikuttaa nk. Lissabonin tavoitteiden toteuttamiseen?

Jäsenmaat määrittelivät vuonna 2000 EU:n ensisijaiset tavoitteet Lissabonin strategiassa en. Tavoitteena oli tehdä EU:n taloudesta maailman kilpailukykyisin ja saavuttaa täystyöllisyys vuoteen 2010 mennessä. Strategia kattaa muun muassa seuraavat alat: tutkimus ja kehitys, tuki yrityksille, uudet teknologiat ja energiatehokkuus.

Koheesiopolitiikan uudet ohjelmat, joita käsitellään komission tiedonannossa "Kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutus jäsenvaltioissa ja alueilla EU:n koheesiopolitiikan kautta vuosina 2007–2013", ovat lupaavia. Kehityksessä jälkeen jääneet alueet (lähentymistavoitteen piiriin kuuluvat alueet) suunnittelevat investoivansa 65 % niille myönnetyistä varoista Lissabonin strategian mukaisiin tavoitteisiin ja muut alueet (alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen piiriin kuuluvat alueet) jopa 82 %. Molemmissa tapauksissa EU:n asettamat tavoitteet ylitetään.
Tärkeässä asemassa koheesiopolitiikan alan ohjelmissa on innovointi.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media