Navigation path

Additional tools

Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

7. Hvordan bidrager samhørighedspolitikken til at nå de såkaldte "Lissabonmål"?

I 2000 fastlagde medlemslandene en række prioriteter som led i Lissabonstrategien en med det formål at gøre EU's økonomi til den mest konkurrencedygtige i verden og opnå fuld beskæftigelse inden udgangen af 2010. Blandt prioriteterne er forskning og udvikling, virksomhedsstøtte, nye teknologier og energieffektivitet.

I sin meddelelse om "medlemsstaternes og regionernes gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik, 2007-2013" giver Kommissionen en positiv vurdering af de nye samhørighedspolitiske programmer: I regionerne med udviklingsefterslæb (konvergensmålet) planlægger man at investere 65 % af de tildelte midler i prioriterede mål under Lissabonstrategien, og for de andre regioner (målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse) er tallet helt oppe på 82 %. Dermed bliver de mål, der er udstukket for EU som helhed, mere end opfyldt.
Innovation er et vigtigt tema og indtager også en central plads i de samhørighedspolitiske programmer.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!