Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

7. Jakou měrou přispívá politika soudržnosti k plnění cílů tzv. „lisabonské strategie“?

V rámci lisabonské strategie en přijaté v roce 2000 si členské státy určily priority na evropské úrovni s cílem učinit z Evropské unie do roku 2010 nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě a dosáhnout plné zaměstnanosti. K těmto prioritám patří například výzkum a vývoj, podpora podnikání, nové technologie či energetická účinnost.

Nové programy politiky soudržnosti, jež byly analyzovány ve sdělení Komise „Členské státy a regiony provádějí lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost prostřednictvím politiky soudržnosti EU na období 2007–2013“, jsou velmi slibné.
Méně rozvinuté regiony (cíl „konvergence“) hodlají investovat 65 % přidělených prostředků na priority související s cíli lisabonské strategie a v ostatních regionech (cíl „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“) je to dokonce 82 %. Programy také věnují značnou pozornost inovacím.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média