Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

6. V akých oblastiach sa môžu použiť štrukturálne fondy?

V nariadeniach o štrukturálnych fondoch sa ustanovujú kategórie tzv. oprávnených výdavkov, ktorých zoznam nájdete tu pdf. Členské štáty a regióny počas prípravy programov zároveň určili spôsob, akým sa prostriedky pre ne určené rozdelia medzi jednotlivé priority.

Opatrenia v rámci štrukturálnych fondov sa zameriavajú na veľký počet oblastí: výskum a technologický rozvoj, informačnú spoločnosť, podporu podnikov a podnikania, rozvoj infraštruktúry (v doprave, telekomunikáciách, zdravotníctve, vzdelávaní), energetiku, prevenciu rizík, životné prostredie, opatrenia na podporu zamestnanosti, podporu vzdelávania, cestovný ruch a rozvoj turizmu, kultúru ...

Priority, ktoré si zvolil váš región, nájdete tu.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá