Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

6. Jakie obszary działania obejmują fundusze strukturalne?

Kategorie wydatków „kwalifikowalnych” określono w rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych – ich lista dostępna jest tutaj pdf. Państwa członkowskie i regiony przygotowujące programy operacyjne określiły, w jaki sposób planują rozdzielić przyznane im kwoty w ramach głównych programów tematycznych.

Obszary działania funduszy strukturalnych obejmują wiele różnych dziedzin, takich jak: badania i rozwój technologiczny, społeczeństwo informacyjne, wsparcie dla przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury (transport, telekomunikacja, zdrowie, edukacja), energia, zapobieganie zagrożeniom, środowisko naturalne, działania na rzecz zatrudnienia, pomoc na rzecz szkoleń, turystyka, kultura itp.

(zob. priorytety wybrane przez poszczególne regiony).

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe