Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

6. Op welke werkterreinen zijn de structuurfondsen actief?

De reglementering somt de soorten uitgaven op waarvoor steun mag worden verleend pdf. De EU-landen en de regio's stellen de operationele programma's op en bepalen vervolgens hoe zij de toegekende bedragen over de hoofdthema's zullen verdelen.

De structuurfondsen zijn op veel terreinen actief: onderzoek en technologische ontwikkeling, de informatiemaatschappij, bijstand aan het bedrijfsleven, ontwikkeling van infrastructuur (vervoer, telecommunicatie, gezondheid, onderwijs), energie, risicopreventie, milieu, werkgelegenheid, opleidingen, toerisme, cultuur…

Raadpleeg hier de prioriteiten van uw regio.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte