Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

6. Kurās jomās struktūrfondus izmanto visaktīvāk?

Regulās par struktūrfondiem ir noteiktas attaisnoto izdevumu kategorijas pdf. Dalībvalstis un reģioni, gatavojot darbības programmas, vēlāk nosaka, kā sadalīt piešķirtās summas atbilstoši galvenajām tēmām. Struktūrfondus izmanto ļoti daudzās jomās.

Daži piemēri: pētniecība un tehnoloģiju izstrāde, informācijas sabiedrība, atbalsts uzņēmumiem, infrastruktūras uzlabošana (transports, telekomunikācijas, veselības aizsardzība, izglītība), enerģētika, apdraudējuma novēršana, vides aizsardzība, nodarbinātības uzlabošanas pasākumi, atbalsts mācībām, tūrisms, kultūra utt.

Jūsu reģiona prioritātes.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi