Navigation path

Additional tools

Najčešća pitanja o kohezijskoj politici

Odgovor

6. Za koje je oblike rashoda predviđena pomoć iz strukturnih fondova?

Pravilima se određuju neke kategorije prikladnih rashoda. Državne i regionalne vlasti u svojim radnim programima navode kako namjeravaju raspodijeliti dostupna sredstva iz fondova među glavne projekte pdf.

Strukturni fondovi obuhvaćaju širok raspon područja — tehnološka istraživanja i razvoj, informacijsko društvo, potporu za tvrtke, razvoj infrastrukture (transport, telekomunikacije, zdravstvo i obrazovanje), energiju, prevenciju rizika, okoliš, zapošljavanje, osposobljavanje, turizam, kulturu i sl.

Prioriteti za vašu regiju

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji