Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

6. Mitä aloja rakennerahastoista tuetaan?

Rakennerahastoista annetuissa asetuksissa määritellään tukikelpoiset menot pdf. Jäsenmaat ja alueet laativat toimenpideohjelmat ja päättävät, miten rahastoista myönnetyt varat jaetaan aihepiireittäin.

Rakennerahastoista myönnetään tukea useille aloille: tutkimus ja teknologian kehittäminen, tietoyhteiskunta, tuki yrityksille, infrastruktuurien kehittäminen (liikenne, tietoliikenne, terveys, koulutus), energia, vaarojen torjunta, ympäristö, työllisyystoimet, koulutustuki, matkailu, kulttuuri jne.

Ensisijaiset tavoitteet alueellasi.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media