Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

6. Milliseid valdkondi struktuurifondidest toetatakse?

Struktuurifonde käsitlevates eeskirjades on kindlaks määratud nn abikõlblikud kulud pdf. Liikmesriigid ja nende piirkonnad otsustavad rakenduskavade koostamisel, kuidas jaotada neile eraldatud vahendeid vastavalt valdkondlikele prioriteetidele.

Struktuurifondidest antakse abi paljudele valdkondadele: teadus- ja arendustegevus, infoühiskond, ettevõtjatele antav abi, infrastruktuuride arendamine (transport, telekommunikatsioon, tervis ja haridus), energeetika, riskiennetus, keskkond, tööhõive, kutseõpe, turism, kultuur jne.

Vaadake, millised on teie piirkonnas kehtestatud prioriteedid.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis