Navigation path

Additional tools

Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

5. Vem kan få strukturfondsmedel?

Många människor i EU kan ansöka om strukturfondsstöd, men de är inte alltid medvetna om det. Stödmottagare inom sammanhållningspolitiken kan vara företag (bl.a. små och medelstora företag), offentliga instanser, föreningar och privatpersoner. Kravet är att de har lagt fram ett projekt som uppfyller förvaltningsmyndighetens urvalskriterier. Även utländska företag, som har etablerat sig i Europa, kan få strukturfondsmedel.

För programplaneringsperioden 2007–2013 måste alla länder publicera och uppdatera en lista över alla mottagare av strukturfondsmedel en.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad