Navigation path

Additional tools

10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

5. Kdo lahko prejme pomoč strukturnih skladov?

Mnogi državljani ne vedo, da so upravičeni do pomoči evropskih skladov. Prejemniki pomoči so lahko podjetja (zlasti mala in srednje velika podjetja), javni organi, združenja ali posamezniki, vendar morajo predstaviti projekte, ki izpolnjujejo izbirna merila. Merila določi organ upravljanja programa. Tudi tuja podjetja s sedežem v Evropi lahko prejmejo pomoč strukturnih skladov. V programskem obdobju 2007–2013 morajo države objaviti in posodobiti seznam vseh prejemnikov sredstev iz strukturnih skladov.

Seznami so na voljo tukaj en.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji