Navigation path

Additional tools

10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

5. Kto môže získať pomoc zo štrukturálnych fondov?

O prostriedky z európskych fondov môže žiadať veľký počet občanov a subjektov, ale nie vždy o tom majú informácie... Žiadateľmi o pomoc z fondov politiky súdržnosti môžu byť podniky (najmä malé a stredné), verejnoprávne organizácie, združenia či jednotlivci, ak predložia projekt spĺňajúci kritériá výberu stanovené riadiacim orgánom daného programu. Prostriedky zo štrukturálnych fondov môžu získať aj zahraničné podniky usadené v EÚ. Počas programovacieho obdobia 2007 – 2013 má každý štát povinnosť uverejňovať a aktualizovať zoznam všetkých príjemcov prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Zoznamy sa vám zobrazia po kliknutí na tento odkaz en.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá