Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

5. Kto może być beneficjentem pomocy z funduszy strukturalnych?

W Europie wiele jest osób, które mogą ubiegać się o wsparcie z funduszy europejskich, ale nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach polityki spójności mogą zostać firmy (zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa), instytucje publiczne, stowarzyszenia oraz osoby prywatne, które przedstawią projekt spełniający kryteria selekcji określone przez organ zarządzający programem. O pomoc z funduszy strukturalnych mogą się również ubiegać zagraniczne przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie.

W ramach okresu programowania 2007–2013 państwa UE muszą opublikować i regularnie aktualizować listę wszystkich beneficjentów funduszy strukturalnych – listy te dostępne są tutaj en.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe