Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

5. Kas var saņemt atbalstu no struktūrfondiem?

Eiropā ir ļoti daudz pilsoņu, kas varētu pretendēt uz atbalstu no Eiropas fondu līdzekļiem, bet viņiem ne vienmēr tas ir zināms... Kohēzijas politikas priekšrocības var baudīt uzņēmumi (īpaši mazie un vidējie), sabiedriskas organizācijas, asociācijas vai privātpersonas, ja tās iesniedz projektu, kas atbilst programmas pārvaldības iestādes noteiktajiem atlases kritērijiem. Arī ārvalstu uzņēmumu Eiropas filiāles var pretendēt uz struktūrfondu līdzekļiem.

2007.‑2013. gada plānošanas periodā katrai dalībvalstij ir pienākums publicēt un aktualizēt visu struktūrfondu saņēmēju sarakstus en.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi