Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

5. Kas gali gauti struktūrinių fondų paramą?

Į ES fondų paramą galinčių pretenduoti piliečių Europoje yra daug, bet ne visada jie žino apie šią galimybę. Paramą pagal sanglaudos politiką gali gauti įmonės (ypač mažosios ir vidutinės), viešosios organizacijos, asociacijos ar fiziniai asmenys, pateikę programos valdymo institucijos nustatytus atrankos kriterijus atitinkantį projektą. Europoje įsisteigusios užsienio įmonės taip pat gali gauti struktūrinių fondų paramą.

Kiekviena valstybė narė turi skelbti ir atnaujinti visų struktūrinių fondų paramos pagal 2007–2013 m. programą gavėjų sąrašus en.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos