Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

5. Kuka voi hakea tukea rakennerahastoista?

Rakennerahastoista voidaan antaa tukea monenlaisille hakijoille. Koheesiopolitiikan keinoin voidaan tukea yrityksiä (erityisesti pk-yrityksiä), julkisyhteisöjä, yhdistyksiä tai yksityishenkilöitä, jos esitetty hanke täyttää ohjelmaa hallinnoivan viranomaisen asettamat valintakriteerit. Rakennerahastoista tukea voivat saada myös EU:hun sijoittautuneet ulkomaiset yritykset.

Ohjelmakaudella 2007–2013 kunkin maan on julkaistava ja pidettävä ajan tasalla luetteloa en kaikista rakennerahastojen tuensaajista.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media