Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

5. Kes saavad struktuurifondidest abi?

Euroopa fondidest võivad abi taotleda paljud, kuid alati ei ole nad sellest teadlikud. Ühtekuuluvuspoliitika raames võivad abi saada ettevõtjad (eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted), riiklikud organisatsioonid, ühendused või eraisikud juhul, kui nad esitavad haldusasutuste kehtestatud valikukriteeriumidele vastava projekti. Struktuurifondidest võivad abi saada ka Euroopas asutatud välisettevõtted.

Programmiperioodi 2007–2013 jooksul peavad kõik riigid avaldama ja ajakohastama struktuurifondidest abi saajate nimekirja.

Vaata abisaajate nimekirju en.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis